Top
  /  

Facultair Convent, Loge verantwoordelijke

Vicevoorzitter

Penningmeester

Ondervoorzitter

Medewerker

OSD-verantwoordelijke, zangfeest

Feestpraeses

Doopmeester

Vertrouwenspersoon

Temmer, doopcomité, feestcomité

Voorzitter

OSD-medewerker

Medewerker

Doopcomité, Galabal

Doopcomité

Doopcomité

Doopcomité, feestcomité

Feestpraeses

Feestcomité

Feestcomité

Feestcomité

Feestcomité

Feestcomité

Sportpraeses

Cultuurpraeses

Logeverantwoordelijke

Weekend

Medewerker

Medewerker

CJC-contact

Galabalverantwoordelijke

Medewerker

Medewerker

Doopcomité

Medewerker

Secretaris

Schachtentemmer

Schachtentemmer

Schachtentemmer

Schachtentemmer

Cultuurpraeses

Communicatieverantwoordelijke

Fotograaf

Weekendverantwoordelijke

Doopcomité

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Schachtentemmer