Geschiedenis

PERSkring is ontstaan in het jaar 1975 onder leiding van Philippe Renders en Nadina Peeters.

Waarom is PERSkring een aparte studentenvereniging voor de studenten communicatiewetenschappen binnen de faculteit ES (vroeger L&W)?

In 1989 kende onze faculteit verschillende studentenverenigingen, nl. PERS, GerRom en Historia. De studenten filosofie kregen niet meteen een plaats toegewezen en wilden hier verandering in brengen. Een nieuwe kring oprichten was zo goed als onmogelijk aangezien al deze afzonderlijke kringen al moeilijk konden overleven. Daarom ontstond stilaan het idee om te fusioneren. Blijkbaar bleek dit voor enkelingen een onmogelijkheid in te houden. Een eenmaking met dé PERS of Historia zat er niet in. GerRom moest voor enkele jaren de boeken toedoen. Toen deze terug uit de moeilijkheden kwamen, ging het fusie-idee weer opsteken. De meningen waren echter verdeeld. De één wou een samenvoeging mét PERSkring, de ander zonder. Uiteindelijk kwam er geen fusie maar een toevoeging van de filosofie-studenten bij Historia. Een nieuwe kring was geboren: Historia-Filosofia. In 1992 waren er dus PERSkring, GerRom en Historia-Filosofia.

Daar deze laatste twee het financieel zo moeilijk hadden bleek een uiteindelijke fusie tot LWK de enige oplossing om deze kringen te redden. PERSkring werd echter ook gevraagd voor de samensmelting. Wij hadden noch financieel, noch qua kwantiteiten of kwaliteiten moeilijkheden dus wij hebben gelukkig gepast en zijn een aparte studentenvereniging voor en door studenten communicatiewetenschappen gebleven.

In 2013 veranderde communicatiewetenschappen van faculteit L&W naar ES en volgde PERSkring ook de faculteitswissel.

Vanaf 2017 vertegenwoordigt PERSkring ook de studenten Social Sciences aan de VUB!

 

Advertenties